SEZON 2010

Oddział Drezdenko

Supermistrzostwo

Mistrz


 

Mistrzostwo punktowe Kat. E

I vice Mistrz


 

Kategoria A (loty krótkodystansowe)

Mistrz


 

Kategoria B (loty średniodystansowe)

I vice Mistrz


 

Kategoria D

Mistrz


 

Kategoria Maraton

I vice Mistrz


 

Kategoria GMP (Generalne Mistrzostwo Polski)

Mistrz


 


 


 

Okręg Gorzów Wlkp.

Kategoria A (loty krótkodystansowe)

IV miejsce


 

Kategoria C (loty długodystansowe)

VIII miejsce


 

Kategoria D

VII miejsce


 

Kategoria GMP (Generalne Mistrzostwo Polski)

V miejsce


 


 

Mistrzostwo REGIONU VI

Kategoria A (loty krótkodystansowe)

50. Przodownik


 

Kategoria GMP (Generalne Mistrzostwo Polski)

50. Przodownik


 


 


 


 


 

SEZON 2009

Oddział Drezdenko

Supermistrzostwo

I vice Mistrz


 

Mistrzostwo punktowe Kat. E

I vice Mistrz


 

Kategoria A (loty krótkodystansowe)

Mistrz


 

Kategoria C (loty długodystansowe)

II vice Mistrz


 

Kategoria D

I vice Mistrz


 

Kategoria GMP (Generalne Mistrzostwo Polski)

II vice Mistrz


 


 


 

Okręg Gorzów Wlkp.

Kategoria A (loty krótkodystansowe)

IV miejsce


 

Kategoria C (loty długodystansowe)

XIII miejsce


 

Kategoria D

VI miejsce


 

Kategoria E (gołębie dorosłe)

II vice Mistrz


 

Kategoria GMP (Generalne Mistrzostwo Polski)

VII miejsce


 


 


 

Mistrzostwo REGIONU VI

Kategoria A (loty krótkodystansowe)

45. Przodownik


 

Kategoria C (loty długodystansowe)

75. Przodownik


 

Kategoria D

39. Przodownik


 

Kategoria GMP (Generalne Mistrzostwo Polski)

64. Przodownik


 


 


 


 

SEZON 2008


 

Oddział Drezdenko

Supermistrzostwo

II vice Mistrz


 

Mistrzostwo punktowe Kat. E

I vice Mistrz


 

Kategoria A (loty krótkodystansowe)

I vice Mistrz


 

Kategoria B (loty średniodystansowe)

I vice Mistrz


 

Kategoria C (loty długodystansowe)

I vice Mistrz


 

Kategoria D

Mistrz


 

Kategoria Maraton

II vice Mistrz


 

Kategoria GMP (Generalne Mistrzostwo Polski)

I vice Mistrz


 


 


 

Okręg Gorzów Wlkp.

Kategoria C (loty długodystansowe)

VIII miejsce


 

Kategoria GMP (Generalne Mistrzostwo Polski)

VI miejsce


 


 


 


 

Mistrzostwo REGIONU VI

Kategoria „Mistrzostwo Polski Młodych”

36. Przodownik


 


 


 


 


 

SEZON 2007

Oddział Drezdenko

Kategoria C (loty długodystansowe)

Mistrz


 

Kategoria D

Mistrz


 


 

Okręg Gorzów Wlkp.

Supermistrzostwo

X miejsce


 

Kategoria C (loty długodystansowe)

XV miejsce


 

Kategoria D

XII miejsce


 


 


 


 

SEZON 2006

Oddział Drezdenko

Kategoria A (loty krótkodystansowe)

Mistrz


 

Kategoria B (loty średniodystansowe)

Mistrz


 

Kategoria C (loty długodystansowe)

Mistrz


 

Kategoria D

Mistrz


 

Kategoria GMP (Generalne Mistrzostwo Polski)

Mistrz


 


 


 

Okręg Gorzów Wlkp.

Kategoria A (loty krótkodystansowe)

Mistrz


 

Kategoria B (loty średniodystansowe)

Mistrz


 

Kategoria C (loty długodystansowe)

Mistrz


 

Kategoria D

Mistrz


 

Mistrzostwo REGIONU VI

Kategoria A (loty krótkodystansowe)

24. Przodownik


 

Kategoria B (loty średniodystansowe)

9. Przodownik


 

Kategoria C (loty długodystansowe)

6. Przodownik


 

Kategoria D

6. Przewodnik